Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами 

Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти